početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DUNAVSKA BANOVINAZ-I,XIV/28 Opštinski mlin i električna centrala; od 1938. zakupac Mihok Stevan 6951424
DUNAVSKA BANOVINAZ-III,X/29 "Orijent", izrada papirnatih muštikla i izrada cele robe, Adolf Demtsch 6951424
MORAVSKA BANOVINAZ-II,VI/30 Građevinsko preduzeće Ljubodraga Brćovića 6951424
BEOGRADZ-II,VIII/31 "Rapid" bravarska radionica 6951424
DUNAVSKA BANOVINAZ-II,VIII/32 Braća Pletl, jugoslovenska fabrika metalnih i drvenih mrtvačkih sanduka 6951424
BEOGRADZ-VIII,V,X/33 "Metalohemika" a.d. 6951424
BEOGRADZ-VIII,IX,XIV/34 Prva precizno-elektromehaničarska radionica Petra N. Đurkovića; ranije: Elektro-mehanička radionica Petra N. Đurkovića 6951424
SAVSKA BANOVINAZ-VIII,XIV/35 Antun Vaš, elektrotehnička mehanička i automehanička radnja 6951424
SAVSKA BANOVINAZ-I,II,V,XVIII/36 "Jugoforest" opće privredno d.d.; ranije: Jugoslovenska šuma d.d. 6951424
DRAVSKA BANOVINAZ-VIII,XI,XXIV/37 G. Besednk i drug 6951424