početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRINSKA BANOVINAI-I/61 Automatski mlin na belu i prostu meljavu Braće M. Ristanović 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/62 "Drina" D.D. za mlinsku industriju i trgovinu 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/63 Vanekov paromlin 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/64 "Jedinstvo" paromlin d.d. 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/65 Šarić Jovan i Kićanović Dušan parna pilana i mlin 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/66 Automatski mlin Državne hipotekarne banke, Zakupac: Pavle Brušija i sinovi - kasnije i vlasnici 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/67 Motorni mlin Sloga "Mihaila D. Mirkovića" 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/68 Jozef Bilji i sinovi, paromlin 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/69 Motorni mlin Aćim Škulić; sopstvenik Stanko A. Škulić 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/70 Podrinska zemljoradnička banka A.D. - električni mlin 4631180