početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRINSKA BANOVINAI-I/71 Motorni mlin braće Trećak ranije: Elektro-motorni mlin Miloš Stojinović 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/72 Paromlin 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/73 Požeško industrijsko A.D. "Maljen", mlin Prijanović 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/74 Josip Hrasku, mlin na valjke; kasnije vlasnik: Marija Hrasku 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/75 "Union" umjetni mlin na valjke 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/76 Borisav P. Ristić i Milošević, mlin na valjke raniji vlasnik: Braća Hadži - Bošković 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/77 Motorni mlin Stevan Stanić i sinovi 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/78 Parni mlin i pilana J. Ljubinković 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/79 Parni mlin "Tamnavac" Vukosavljević P. Milorad 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/80 Automatski parni mlin Josip Šojat 4631180