početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I/42 Alojz Zorčič, umjetni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/43 Središka oljarna, d.z.o.z. - mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/44 Parni in umjetni mlin J. Zadravec 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/45 Valjčni mlin, Fran Juran 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/46 Cistercijanski semostan, mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/47 Električni mlin, Ivan Rus 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/48 F. A. Leben, valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/49 Trata, mlin družba z.o.z. 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/50 Alojzij Vavpetič, valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/51 Škerjanec Franc, Valjčni mlin 4621179