početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
52 Slovenska banka d.d. BAČKI PETROVAC - - da - da
53 Mlin i električno d.d. BAČKI PETROVAC - - - - -
54 Jugoslovensko nakladničko društvo d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
55 Štamparija d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
56 "Zora" jugoslovensko trgovačko i poljoprivredno d.d. BAČKI PETROVAC - - - - -
57 Doroslovačka štedionica i kreditna zadruga d.d. BAČKO DOROSLOVO - - - - -
58 Bačfeldvarska prva štedionica d.d. BAČKO GRADIŠTE - - - - -
59 Bačkogradištanska štedionica d.d. BAČKO GRADIŠTE - - - - -
60 Bačko-petrovoselska hrišćanska privredna banka d.d. BAČKO PETROVO SELO - - da - -
61 Prva štedionica d.d. BAČKO PETROVO SELO - - da - -