početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
82 "Glas Krajine" d.d. za izdavanje knjiga i novina BANJA LUKA - - - - -
83 "Merzl i drug" industrijsko i trgovačko d.d. BANJA LUKA - - - - -
84 Dioničarsko društvo za trgovinu ugljenom BANJA LUKA - - - - -
85 "Sarajić" d.d. trgovačka komisiona i agenturna radnja BANJA LUKA - - - - -
86 "Vrbas" trgovačko d.d. BANJA LUKA - - - - -
87 Barčanska akcionarska štedionica BARČ - - - - -
88 Prva srpska bašaidska štedionica a.d. BAŠAID - - - - -
89 Batočinska štedionica d.d. BATOČINA - - - - -
90 "Planta" dioničarsko društvo za lekovito bilje BEGEJ SV. ĐURAĐ - - dada -
91 Pučka banka d.d. BELA CRKVA - - - - -