početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
22 Apatinska i kulska pivovara Josipa Amana d.d. APATIN - - - - -
23 Apatinska kožarska industrija d.d. APATIN - - - - -
24 Tvornica pokućstva apatinskih stolara kao zadruga a.d. APATIN - - da - -
25 "Elza" tvornica cipela d.d. APATIN - - - - -
26 Apatinska munjara a.d. APATIN - - - - -
27 Aranđelovačka privredna banka a.d. ARANĐELOVAC - - - - -
28 Aranđelovačka trgovačka banka a.d. ARANĐELOVAC - - - - -
29 Šumadijska kreditna banka a.d. ARANĐELOVAC - - da - da
30 Aranđelovačka zadruga za međusobno pomaganje i štednju a.d. ARANĐELOVAC - - - - -
31 Jasenička zadruga a.d. ARANĐELOVAC - - - - -