početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
32 Akcionarsko društvo za eksploataciju mineralnih voda ARANĐELOVAC - - - - -
33 Aranđelovačko preduzeće za mlinarstvo i električna postrojenja a.d. ARANĐELOVAC - - - - -
34 Trgovačko-industrijska banka a.d. ARILJE - - - - -
35 Ariljska štedionica za štednju i kredit a.d. ARILJE - - - - -
36 Prva trgovačka zadruga za izvoz i uvoz a.d. ARILJE - - - - -
37 Azanjska privredna banka a.d. AZANJA - - - - -
38 Azanjska štedionica a.d. AZANJA - - - - -
39 Bačka štedionica d.d. BAČ - - - - -
40 "Levant" industrija kudelje i lana a.d. BAČ - - - - -
41 Privredna banka a.d. BAČKA PALANKA - - - - -