početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
62 Bajino-baštanska industrijska banka d.d. BAJINA BAŠTA - - - - da
63 Bajino-baštanska štedionica BAJINA BAŠTA - - - - -
64 Bajmočka pučka banka d.d. BAJMOK - - - - -
65 Bajmočka štedionica d.d. BAJMOK - - - - -
66 "Jugoslavija" banka d.d. BAKAR - - - - -
67 "Bakarac" brodogradilište i prerada drva d.d. BAKAR - - - - -
68 Poljoprivredna banka d.d. BANATSKI DESPOTOVAC - - - - -
69 Banatska pamučna tkaonica d.d. BANATSKI DESPOTOVAC - - - - -
70 Električno preduzeće a.d. BANATSKI KARLOVAC - - - - -
71 Prva oroslamoška tvornica cigala a.d. BANATSKO ARANĐELOVO - - - - -