početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
72 "Sentinela" štedionica i kreditni zavod d.d. BANATSKO NOVO SELO - da - - -
73 Banka za trgovinu i obrt d.d. BANJA LUKA - - - - -
74 Hrvatska banka i štedionica d.d. BANJA LUKA - - - - -
75 Kreditna banka d.d. BANJA LUKA - - - da -
76 Muslimanska banka d.d. BANJA LUKA - da - - -
77 Srpska industrijska banka d.d. BANJA LUKA - - - - -
78 Srpski kreditni zavod d.d. BANJA LUKA - da - - da
79 Prva banjalučka štedionica d.d. BANJA LUKA - - - - -
80 "Babić" industrija drva d.d. BANJA LUKA - - - - -
81 Bosansko d.d. za iskorišćavanje drveta i pogon parnih pilana BANJA LUKA - - - - -