početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2646 Bajino-baštanska trgovačka banka d.d. BAJINA BAŠTA - - - - -
2647 Likvidaciona banka BEOGRAD - - - - -
2648 "Metropol" banka za međunarodnu trgovinu a.d. BEOGRAD - - - - -
2649 Napredak banka BEOGRAD - - - - -
2650 "Jugoholding" a.d. BEOGRAD - - da - -
2651 "Avala" agencija a.d. BEOGRAD - - - - -
2652 "Radio" emisiona stanica BEOGRAD - - - - -
2653 Radio-Beograd a.d. BEOGRAD - - - - -
2654 "Adrija-Nacional" film a.d. BEOGRAD - - - - -
2655 "Jugoslavija" film a.d. BEOGRAD - - - - -