početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
11 Aleksinačka štedionica a.d. ALEKSINAC - - - - -
12 Akcionarsko industrijsko društvo ALEKSINAC - - - - -
13 Trgovačko-industrijsko d.d. ALEKSINAC - - - - -
14 Alibunarski mlin na valjke d.d. ALIBUNAR - - - - -
16 Timočka sreska banka a.d. ANDREJEVAC - - - - -
17 Limska privredna banka d.d. ANDRIJEVICA - - - - -
18 Apatinska banka i štedionica APATIN - - - - -
19 Apatinska opšta sreska štedionica a.d. APATIN - - - - -
20 Apatinska štedionica APATIN - - - - -
21 Apatinska štedionica i pripomoćna zadruga a.d. APATIN - - - - -