početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 60

naziv ad: Bačko-petrovoselska hrišćanska privredna banka d.d.

sedište ad: BAČKO PETROVO SELO

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1929, 1931-1934, 1938.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1099

broj jedinice opisa: 2083podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 60/1

naziv/sedište: Bačko-petrovoselsko kreditno udruženje d.d. - Bačko Petrovo Selo

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 24.11.1929.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad