početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
42 Palanačka štedionica d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
43 Palanačko-iločka parno prevozna brodica d.d. BAČKA PALANKA - da - - -
44 "Kasina" hotel d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
45 Bačkotopolska štedionica d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
46 Opšta šedionica d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
47 Štedionica za samopomaganje d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
48 Bačkotopolski mlin na valjke d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
49 "Tot" trgovina drva i prometne robe d.d. BAČKA PALANKA - - - - -
50 Brestovačka zemljoradnička štedionica d.d. BAČKI BRESTOVAC - - - - -
51 Bačfeketička štedionica d.d. BAČKI FEKETIĆ - - - - -