početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
399 "Anilin" a.d. BEOGRAD - - - - -
2118 "Anto Tadić" industrija drva d.d. TUZLA - - - - -
1489 "Antonović" a.d. trgovina građevinskim materijalom, drvetom i gorivom PANČEVO - - - - -
1401 "Apolo" bioskop a.d. NOVI SAD - - - - -
1173 "Arbor" lesna trgovina in industrija d.d. LJUBLJANA - - - - -
1767 "Art" prvi hrvatski primorski paromlin i tvornica tijesta d.d. SENJ - - - - -
2367 "Asfalt-Beton" d.d. ZAGREB - - - - -
385 "Astra" d.d. industrija hemijskih proizvoda BEOGRAD - - - da -
1379 "Astragan" d.d. za oplemenjavanje krzna NOVI SAD - - - - -
1363 "Atlas" fabrika i trgovina strojeva d.d. NOVI SAD - - - - -