početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 617

naziv ad: Industrijsko i trgovačko a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1924, 1933, 1935-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1244

broj jedinice opisa: 2228podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 617/1

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 18.04.1936.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

9 - Industrijsko-trgovačka akcionarska društva


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad