početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 570

naziv ad: I jugoslovensko transportno Šenker i kompanija a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1924, 1925, 1936-1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

napomena: Iz perioda kada je sedište bilo u Zagrebu imalo je filijale u Beogradu i Sušaku.

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1234

broj jedinice opisa: 2218podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 570/1

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XXII - XXII grana: Saobraćajna preduzeća


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad