početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1182

naziv ad: Željezni majdan i topionica Topusko d.d.

sedište ad: LJUBLJANA

godina osnivanja:

godine građe: 1925, 1931, 1932.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1327

broj jedinice opisa: 2311podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1182/1

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 27.05.1931.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-IV - IV grana: Industrija za eksploataciju i mehaničko oplemenjivanje prirodnih goriva

8.1-V - V grana: Industrija za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje metala

8.1-VII - VII grana: Industrija prerade sirovih metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad