početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 597

naziv ad: Zemunska fabrika asfalta i krovne lepenke

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1923, 1926, 1927, 1930, 1933-1940, 1942.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1238

broj jedinice opisa: 2222podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 597/1

naziv/sedište: Zemun

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 08.04.1933.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.2 - Preduzeća za proizvodnju i trgovinu robom raznih grana proizvodnje


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad