početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 576

naziv ad: Međunarodno transportno akcionarsko društvo

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1930, 1934, 1935.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1234

broj jedinice opisa: 2218podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 576/1

naziv/sedište: Međunarodno a.d. Jos. J. Lajnkauf - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 04.11.1924.podaci o filijalama:

mesto filijale: Maribor
mesto filijale: Zagreboznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XXII - XXII grana: Saobraćajna preduzeća


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad