početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 555

naziv ad: Vicinalna železnica Varaždin-Golubovac a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1918, 1924-1931, 1934.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1229

broj jedinice opisa: 2213podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 555/1

naziv/sedište: Budimpešta

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1918.


šifra promene: 555/2

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 1918.

datum promene do: 1925.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XXII - XXII grana: Saobraćajna preduzeća


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad