početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 285

naziv ad: Rudnik "Kostolac" Đorđa Vajferta a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1929, 1934, 1939-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1180

broj jedinice opisa: 2164podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 285/1

naziv/sedište: Kostolac

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 07.12.1939.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-IV - IV grana: Industrija za eksploataciju i mehaničko oplemenjivanje prirodnih goriva

8.1-V - V grana: Industrija za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje metala

8.1-VII - VII grana: Industrija prerade sirovih metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad