početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1 Eskontna i privredna banka d.d. ADA - - - - -
2 Privredna banka Ade i okoline ADA - - - - -
3 Ađanski kreditni zavod d.d. ADA - da - - -
4 Ađansko-Molska ujedinjena štedionica d.d. ADA - da - - -
5 Župska privredna banka a.d. ALEKSANDROVAC - - - - -
6 Moravska zadruga za kredit i štednju a.d. ALEKSANDROVAC - - - - -
7 Austro-hrvatsko parobrodarsko društvo d.d. ALEKSANDROVO KRK - - - - -
8 Aleksinačka banka a.d. ALEKSINAC - - da - -
9 Industrijska banka a.d. ALEKSINAC - - - - -
10 Privredna banka a.d. ALEKSINAC - - - - -