početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad naziv ad sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2431 "A.G.B." tkanine - jugoslovensko d.d. ZAGREB - - - - da
268 "Adasa" a.d. (izrada nameštaja) BEOGRAD - - - - -
318 "Adir" a.d. za istraživanje rudnih polja BEOGRAD - - - - -
1997 "Adis" d.d. za izradu mašina saobraćajnih, rudarskih i poljoprivrednih potreba SUBOTICA - - - - -
671 "Adler" a.d. BEOGRAD - - - - -
2360 "Adria bauxit" rudarsko i industrijalno d.d. ZAGREB - - - - -
2523 "Adria" trgovačko d.d. ZAGREB - - - - -
2654 "Adrija-Nacional" film a.d. BEOGRAD - - - - -
1652 "Aga Ruše" združene jugoslovenske tvornice za acetilen i oksigen d.d. RUŠE - - - - -
1859 "Agrarija" dioničko društvo SOMBOR - - da - -