početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 639

naziv ad: "Jugopromet" trgovačko a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1939-1945.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1247

broj jedinice opisa: 2231podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 639/1

naziv/sedište: "Jugopromet" zadruga za trgovinu s.o.j. - Zemun

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 24.04.1939.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

13 - Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad