početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2361

naziv ad: Kontinentalno bauxitno rudokopno i industrijsko d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1929-1944, 1946.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1477

broj jedinice opisa: 2461podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2361/1

naziv/sedište: Drniš

indikator promene: kasnije sedište a.d.

datum promene od: 1946.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1.1 - IV, V i VII grana


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad