početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
110 Beogradska hipotekarna banka BEOGRAD - - da - -
117 Bosanska banka d.d. BEOGRADda - dada -
119 Centralna banka BEOGRAD - - da - -
121 Činovnička banka a.d. BEOGRAD - - da - -
123 Domaća banka BEOGRAD - - da - -
124 Državna hipotekarna banka BEOGRAD - - da - -
128 Generalna banka za industriju i trgovinu BEOGRAD - - da - -
132 Industrijska komercijalna banka a.d. BEOGRAD - - da - -
133 Industrijska kreditna banka BEOGRADda - da - -
135 Jadranska banka BEOGRAD - - dadada