početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
205 Prvi akcionrski mlin a.d. BEOGRAD - - da - -
208 Fabrika ulja "Beograd" BEOGRAD - - dada -
213 Veliko-Bečkerečka fabrika šećera a.d. BEOGRAD - - dada -
216 Srpsko akcionarsko društvo za industriju piva, slada, leda i tome slično BEOGRAD - - dada -
217 Poljoprivredna fabrika špirita a.d. BEOGRAD - - dada -
226 Bolbeher i Boršova a.d. BEOGRAD - - da - -
241 "Kompenza" jugoslovensko trgovačko a.d. (trgovina voća i povrća i ostalih proizvodnih proizvoda) BEOGRAD - - da - -
258 "Golija" šumsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - dada -
277 "Kuverta" a.d. BEOGRAD - - da - -
290 A.D. za eksploataciju ugljenih majdana BEOGRAD - - dada -