početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
136 Jadransko-podunavska banka BEOGRADdadada - -
137 Jugoslovenska banka za industriju i trgovinu BEOGRAD - - da - da
138 Jugoslovenska trgovačka banka BEOGRAD - dada - da
145 Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d. BEOGRAD - - da - da
148 Opšte trgovačka banka BEOGRAD - - da - -
149 Posednička banka a.d. BEOGRAD - - da - -
156 Savezna banka BEOGRAD - - dadada
157 Savska banka BEOGRAD - - da - -
158 Slavija banka a.d. BEOGRAD - - da - -
160 Srpsko amerikanska banka BEOGRAD - - da - -