početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
407 Predionica i tkačnica a.d. BEOGRAD - - dada -
408 Beogradska tekstilna industrija a.d. BEOGRAD - - da - da
410 Tekstilna industrija a.d. BEOGRAD - - dada -
421 "Vuna" d.d. tekstilna industrija BEOGRAD - - dada -
426 Srpsko akcionarsko svilarsko društvo BEOGRAD - - dadada
430 Juta i konoplja a.d. BEOGRAD - - dada -
431 "Elka" fabrika trikotaže a.d. BEOGRAD - - da - -
432 "Moravija" fabrika pletenih proizvoda BEOGRAD - - da - -
433 "Šumadija" fabrika trikotaže i rukavica a.d. BEOGRAD - - da - -
445 Tekstilna trgovina BEOGRAD - - dadada