početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
450 Jugo-pamuk a.d. BEOGRAD - - da - -
456 "Čistoća" a.d. BEOGRAD - - da - -
465 "Tomaks" a.d. BEOGRAD - - da - -
479 Elektro-industrija a.d. BEOGRAD - - da - -
484 A.d.e.m.p. akcionarsko društvo za elektro mašinska preduzeća BEOGRAD - - da - -
497 "Jaro" jadransko brodogradilište a.d. BEOGRAD - - da - -
500 Industrija aeroplanskih motora a.d. BEOGRAD - - dada -
503 Jugoslovensko društvo avionskih motora Hispano Suica BEOGRAD - - da - -
505 Grafički zavod Makirije a.d. BEOGRAD - - da - -
518 "Mak" a.d. tehničko građevinsko BEOGRAD - - da - -