početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
162 Srpska građevinska banka BEOGRAD - - da - -
165 Srpska obrtna banka a.d. BEOGRAD - - da - -
171 Uvozna banka BEOGRAD - - da - -
174 Zanatlijsko-kreditna banka a.d. BEOGRAD - - da - -
178 Zlatibor - Banka a.d. BEOGRAD - - da - -
180 Dunavski kreditni zavod a.d. BEOGRAD - - da - -
192 Avalska zadruga a.d. BEOGRADda - da - -
199 Poštansko-telefonska-telegrafska zadruga a.d. BEOGRAD - - da - -
201 Udeonička zadruga a.d. BEOGRAD - - da - -
202 Udeonička zadruga beogradskih piljara za štednju i kredit BEOGRAD - - da - -