početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
360 "Kontinentalno" a.d. za trgovinu željezom BEOGRAD - - dada -
364 "Metal" a.d. BEOGRAD - - dada -
369 Auto-promet a.d. BEOGRAD - - da - -
376 "Teleoptik" a.d. BEOGRAD - - da - -
378 "Mehanika" a.d. BEOGRAD - - da - -
381 Akcionarsko društvo za promet kalijevim solima BEOGRAD - - da - -
388 "Celofan" a.d. BEOGRAD - - da - -
393 "Hemikos" fabrika hemijskih proizvoda a.d. BEOGRAD - - da - -
397 "Oja" srpsko akcionarsko društvo BEOGRAD - - da - -
404 "Munk" a.d. za hemijsku preradu kostiju i životinjskih otpadaka BEOGRAD - - da - -