početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
296 Nikola Momčilović a.d. BEOGRAD - - da - -
303 "Jugopetrol" a.d. BEOGRAD - - da - -
310 "Montania" a.d. BEOGRAD - dada - -
327 Jugoslovensko rudarsko azbestno društvo a.d. BEOGRAD - - da - -
345 Kovnica akcionarsko društvo BEOGRAD - - da - -
350 Fabrika "Gođevac" a.d. BEOGRAD - - da - -
352 "Zemljoradnik" fabrika poljoprivrednih mašina i alata, livnica gvožđa i metala a.d. BEOGRAD - - dada -
353 Livnica i mašinska fabrika "Jug" a.d. BEOGRAD - - da - -
354 "Zefir" d.d. tvornica gvozdene i metalne robe BEOGRAD - - dadada
357 "Jasenica" a.d. BEOGRAD - - da - -