početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
114 Beogradska trgovačka banka BEOGRADdada - - -
115 Beogradska ujedinjena banka BEOGRADda - - - da
117 Bosanska banka d.d. BEOGRADda - dada -
129 Građanska banka a.d. BEOGRADdada - - da
133 Industrijska kreditna banka BEOGRADda - da - -
134 Izvozna banka BEOGRADda - - - da
136 Jadransko-podunavska banka BEOGRADdadada - -
168 Tehnička banka BEOGRADda - - - -
169 Trgovačko-industrijska banka BEOGRADda - - - -
172 Vračarska banka a.d. BEOGRADda - - - -