početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1942 Bačko-potiska kreditna banka d.d. STARI BEČEJda - - - -
1944 Bačko-potiska štedionica d.d. STARI BEČEJda - - - -
1945 Starobečejska I štedionica i kreditna banka d.d. STARI BEČEJda - - - da
1952 Bačko-potisko prometno d.d. STARI BEČEJda - - - -
1967 Eskontna i pučka banka d.d. SUBOTICAda - da - -
1974 Subotička štedionica i pučka banka d.d. SUBOTICAda - - - -
2051 Resavska banka a.d. SVILAJNACda - - - -
2055 Resavska zadruga za kredit i štednju a.d. SVILAJNACda - - - -
2056 Resavska privredna zadruga a.d. SVILAJNACda - - - -
2060 Privredna banka a.d. ŠABACda - - - -