početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2299 "Cereale" dioničko društvo za mlinsku industriju i trgovinu zemaljskim proizvodima ZAGREBda - - - -
2437 "Konopjuta" mehanička tvornica konopa i mreža d.d. ZAGREBda - - - -
1505 "Metohija" industrijsko a.d. PEĆda - - - -
1255 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom MLADENOVACda - - da -
1257 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom i fabrika džakova MLADENOVACda - - - -
1660 Agrarna i komercijalna banka za Bosnu i Hercegovinu d.d. SARAJEVOda - - - da
192 Avalska zadruga a.d. BEOGRADda - da - -
1942 Bačko-potiska kreditna banka d.d. STARI BEČEJda - - - -
1944 Bačko-potiska štedionica d.d. STARI BEČEJda - - - -
1952 Bačko-potisko prometno d.d. STARI BEČEJda - - - -