početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
184 Građanska štedionica BEOGRADda - - - -
189 Savinačka štedionica a.d. BEOGRADda - - - -
190 Vračarska štedionica a.d. BEOGRADda - - - -
192 Avalska zadruga a.d. BEOGRADda - da - -
196 Mehansko-kafanska zadruga a.d. BEOGRADda - - - -
363 Metalno akcionarsko društvo BEOGRADda - - da -
471 Elektro-makiš a.d. BEOGRADda - - - -
1061 Kragujevačka trgovačka banka a.d. KRAGUJEVACda - - - -
1063 Ujedinjena banka a.d. KRAGUJEVACda - - - -
1064 Kragujevački kreditni zavod KRAGUJEVACda - - - -