početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1503 Pećska banka a.d. PEĆda - - - -
1504 Pećska trgovačko industrijska banka a.d. PEĆda - - - -
1505 "Metohija" industrijsko a.d. PEĆda - - - -
1660 Agrarna i komercijalna banka za Bosnu i Hercegovinu d.d. SARAJEVOda - - - da
1667 Hrvatska trgovačka i obrtna banka d.d. SARAJEVOda - - - -
1669 Jugoslovenska kreditna banka i trgovačko d.d. SARAJEVOda - da - -
1677 Srpska centralna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
1678 Srpska centralna privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
1680 Srpska privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - -
1683 Trgovačka i kreditna banka d.d. SARAJEVOda - - - da