početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu fuzije.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1066 Kragujevačka zadruga a.d. KRAGUJEVACda - - - -
1125 Leskovačka centralna banka a.d. LESKOVACda - - - -
1128 Leskovačka prometna banka a.d. LESKOVACda - - - -
1132 Leskovačka udeoničarska štedionica a.d. LESKOVACda - - - -
1146 Loznička privredna banka a.d. LOZNICAda - - - -
1148 Podrinska banka a.d. LOZNICAda - - - -
1150 Loznička štedionica a.d. LOZNICAda - - - -
1255 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom MLADENOVACda - - da -
1256 Fabrika džakova i tkanina MLADENOVACda - - - -
1257 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom i fabrika džakova MLADENOVACda - - - -