početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 1 PARTIJALNICI ULOGA NA ŠTEDNJU PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 2   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1922-1929.
125 3   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 4   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1934.
125 5   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 6   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1933.
125 7   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1928.
125 8   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1938.
125 9   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1928.
125 10   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.