početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 11   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1933.
125 12   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 13   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 14   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 15   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1933.
125 16   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 17   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 18   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 19   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.
125 20   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1923-1929.