početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 81   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1939.
125 82   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1936.
125 83   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1936.
125 84   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 85   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1936.
125 86   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 87   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 88   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 89   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1936.
125 90   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1936.