početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 51   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1941.
125 52   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1934.
125 53   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 54   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1929-1934.
125 55   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 56   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1940.
125 57   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1930-1934.
125 58   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1930-1934.
125 59   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 60   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1930-1934.