početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 71   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1935.
125 72   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1935.
125 73   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1939-1941.
125 74   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1935.
125 75   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1939.
125 76   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1939.
125 77   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1939-1940.
125 78   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1935.
125 79   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1939.
125 80   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1939.