početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 21   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1938.
125 22   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1938.
125 23   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1924-1929.
125 24   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1938.
125 25   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1925-1930.
125 26   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1925-1930.
125 27   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 28   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1940.
125 29   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1926-1930.
125 30   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1936.