početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 31   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1941.
125 32   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1927-1931.
125 33   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1930-1936.
125 34   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1927-1931.
125 35   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1936.
125 36   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1927-1932.
125 37   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1927-1932.
125 38   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 39   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1937.
125 40   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1928-1932.