početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 61   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 62   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1930-1934.
125 63   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 64   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1934.
125 65   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1941.
125 66   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1935.
125 67   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 68   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1935.
125 69   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1931-1935.
125 70   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1941.