početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 41   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1940.
125 42   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1928-1932.
125 43   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1941.
125 44   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1928-1932.
125 45   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1928-1932.
125 46   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1932-1937.
125 47   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1937.
125 48   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1941.
125 49   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1938.
125 50   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1941.