početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 101   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1941.
125 102   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 103   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 104   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 105   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 106   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 107   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1941.
125 108   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 109   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.
125 110   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1938.